A különböző programozói, szoftverfejlesztői munkakörök jellemzően csapatmunkára épülnek, mégha sok önálló, egyéni munkavégzést igényelnek is. A hatékony teammunkának egyik legfontosabb alappillére az egyének konstruktív hozzáállása. De tágabb perspektívából szemlélve tulajdonképpen az egyéni teljesítményt is meghatározza, hogy az ember mennyire konstruktív. Nézzük hát, pontosan miben áll a konstruktivitás, és hogyan fejleszthető.

Konstruktivitás és megoldásközpontúság

Ha rövid meghatározást keresünk, akkor a konstruktivitást építő jellegű, haladást szolgáló pozitív viselkedésként lehet tömören leírni. Ellentéte a destruktív, azaz romboló, hátráltató jellegű magatartás vagy hozzáállás.

A konstruktivitás vonatkozásában a legfontosabb kulcsszó a megoldásközpontúság: a konstruktív hozzáállású ember az összetett feladathelyzetekben rugalmasan, előrevivően képes működni elősorban azáltal, hogy a fókuszt a megoldásra helyezi. A megoldásorientált hozzáállás és gondolkodásmód nagyban elősegíti a probléma vagy feladat hatékony kezelését, mégpedig olyan módon, ami az egész csapatban pozitív energiákat és motivációt szabadít fel.

Ezzel szemben a destruktív hozzáállás hátráltatja a közös munkát, és akár egyetlen ilyen kolléga viselkedése is negatívan hat a többiek munkamoráljára és teljesítményére.

A konstruktív munkahelyi szervezet

A konstruktivitás nemcsak az egyének szintjén jelenik meg, de egy munkahelyen ideális esetben a szervezeti kultúra egészét is jellemzi. Ennek főbb ismérvei:

 • a munkatársak csapatban dolgoznak, magasfokú az együttműködés,
 • a feladat- és problémamegoldás gördülékeny és hatékony,
 • pozitív a légkör: az emberek jól érzik magukat és szívesen dolgoznak,
 • jellemző a partneri viszony (főnök-beosztott viszonylatban is),
 • a munkatársi konfliktusok, feszültségek kezelése fejlett,
 • jellemző a kreativitás és a folyamatos tanulás-fejlődés.

Összességében mindez azt eredményezi, hogy a munkavégzésben magasabb szakmai színvonal és hatékonyság érhető el, köszönhetően a csapat magas motiváltságának, az együttműködésnek és tudásmegosztásnak, valamint az ezekből felszabaduló kreatív innovációnak.

Egy konstruktív szervezetben a csapattagok:

 • tudják, hogy együtt többet érhetnek el, mint egyedül, ezért keresik a közös szakmai munka lehetőségeit,
 • magas a motiváltságuk,
 • több esélyük van a képességeik kibontakoztatására,
 • kiegészítik egymást a közös siker érdekében,
 • empatikusak és támogatóak egymással, szívesen segítik a másikat,
 • kommunikációjuk feszültségektől mentes,
 • megosztják az információkat és a tudásukat a kölcsönösség és a bizalom jegyében,
 • elismerik egymás teljesítményét és sikereit, bátorítóan, megerősítően kommunikálnak egymással magasabb terhelés vagy stressz-szint esetén is,
 • az innovatív ötletek megosztása folyamatos, van tere a kreatív javaslatoknak és a kísérletezésnek,
 • a tapasztalatok megosztása, továbbá a sikerek és kudarcok elemzése és a tanulságok levonása folyamatos,
 • a hibázás elfogadott része a tanulásnak,
 • a kollégák közötti versengés konstruktív jellegű: előrevivő pozitív élmény, mely növeli a teljesítmény iránti erőfeszítést és az egyének motiváltságát, hatékonyabbá teszi a versengő felek közötti együttműködést és feladatmegoldást, valamint a másik féllel szembeni segítőkészséget.

A destruktív viselkedés tipikus jelei

A destruktív hozzáállás a legtöbb esetben nem nyilvánvaló azonnal: többnyire nem nyílt szabotálás jellemzi, hanem inkább olyan passzív (gyakran passzív-agresszív), búvópatak-szerűen jelentkező működésmód, mely sokáig észrevétlenül kelt rossz érzést a többiekben, és láthatatlanul ássa alá a közös munka hatékonyságát. Legtöbbször az érintett maga sincsen tudatában, ezért akár másokon, akár magunkon tapasztaljuk rendszeresen, érdemes felfigyelnünk az olyan jelekre, hogy valaki

 • rendszeresen elkésik, vagy csúszik a határidőkkel,
 • hibázás vagy kritika esetén magyarázkodik, másokra mutogat,
 • gyakran „hárít”: feladatvállalást, döntéshozatalt, véleménynyilvánítást,
 • kifogásokat keres,
 • passzív,
 • mindenben a problémát, nehézséget látja, hogy miért „lehetetlen”,
 • utólag morgolódik, magában elégedetlenkedik,
 • mindent személyes sértésnek vesz,
 • nyíltan ellenséges,
 • állandóan panaszkodik,
 • nem osztja meg az információt.

Ha szeretnéd megtapasztalni a csoportmunkát – ahol mi is konstruktívan állunk a különböző helyzetekhez -, akkor gyere és csatlakozz valamelyik Progmatic programozó tanfolyamhoz.