Az IT területén már régóta bevett szokás, hogy bizonyos feladatok elvégzésére határozott időtartamra alkalmaznak csak munkavállalókat, mivel a speciális szaktudás csak rövid időre szükséges a vállalat számára. Az IT contracting, vagyis a szerződéses munkavégzés egyre népszerűbbé válik mind a cégek, mind a szakemberek körében. Ez a munkavállalási forma nemcsak a vállalatok számára kínál rugalmas és költséghatékony megoldást a speciális tudást igénylő projektekhez, hanem a szakemberek számára is számos előnyt rejt magában.

Az IT Contracting fogalma és formái

Az “IT contracting”, vagyis a határozott időre szóló szerződéses munkavégzés során egy informatikai szakember vagy egy IT-cég, meghatározott időszakra, projekt alapú vagy ideiglenes jelleggel szerződést köt egy másik céggel vagy ügyféllel, hogy bizonyos informatikai feladatokat elvégezzen. 

Az IT contracting számos formában megjelenhet:

Szabadúszó IT szerződéses munkavégzés: az egyéni vállalkozók vagy szabadúszók, akik különböző projektekre szerződnek, különböző ügyfelekkel dolgoznak együtt meghatározott időtartamra vagy specifikus projektekre.

 

Ideiglenes alkalmazottak az informatika területén: olyan IT-szakemberek, akik ideiglenes munkaszerződéssel dolgoznak egy cégnél, gyakran meghatározott időtartamra vagy amíg egy adott projekt be nem fejeződik. Sokszor munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül alkalmazzák az ideiglenes IT munkatársat.

Informatikai szolgáltatások szerződéses teljesítése: ITC (IT contracting) az is, amikor az IT szolgáltató cégek nyújtanak rendszergazdai szolgáltatásokat vagy fejlesztési, hálózat karbantartási feladatokat látnak el szerződéses alapon más cégeknél.

Népszerű megoldás a munkaerőpiacon

Az informatikai szektor mindig is a gyors technológiai fejlődés motorja volt, ám ez egyre több és egyre speciálisabb tudást igényel. Ráadásul a vállalatok életében ezek a kihívások gyakran csak időszakosan jelennek meg. Itt lép be az IT contracting, amely lehetővé teszi a cégek számára, hogy gyorsan és rugalmasan érjék el a legfrissebb technológiák szakértőit, anélkül hogy hosszú távú kötelezettséget vállalnának. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú a piaci változásokra való gyors reagálásban, új technológiák bevezetésekor vagy a hirtelen megnövekedett leterheltség kezelésében.

Az IT contracting mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára nagy rugalmasságot kínál. A cégek könnyedén alkalmazkodhatnak a dinamikusan változó piaci igényekhez, míg a szakemberek rugalmasan választhatnak a különböző projektek és munkahelyek között.

A szerződéses foglalkoztatás révén a vállalatok csak a szükséges időre és feladatra alkalmaznak szakembereket, így elkerülhetik az állandó alkalmazottakkal járó költségeket, vagy a be és kiléptetéssel járó extra adminisztrációt. Ehelyett szolgáltatási díjat fizetnek, ami különösen előnyös rövid távú projektek vagy ideiglenes munkaterhelés esetén.

Elterjedt foglalkoztatási forma a programozók körében is

A szoftverfejlesztők és programozók iránti kereslet folyamatosan növekszik a technológiai cégek és más iparágak digitalizációjának köszönhetően. Azonban a specializált tudás, például egy adott programozási nyelv vagy keretrendszer ismerete, gyakran csak rövid távon szükséges, amelyre ideális megoldást jelent a szerződéses munkavégzés. Sok fejlesztési munka projekt alapú, ami azt jelenti, hogy egy adott feladat befejezése után nincs szükség az állandó alkalmazottra. A contracting lehetővé teszi a cégek számára, hogy a projektek igényeihez igazítsák a munkaerőt.

Miért előnyös IT Contractor-ként dolgozni?

Az IT contracting vonzereje a rugalmasságban, a magasabb jövedelemben és a széleskörű tapasztalatszerzésben rejlik. A szakemberek többnyire saját időbeosztásuk szerint, helytől függetlenül dolgozhatnak, ami segít a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartásában. Sőt gyakran magasabb órabért vagy projektalapú díjazást kínál, mint az állandó alkalmazotti státusz, ezzel kompenzálva az állandó, stabil munkahely hiányát. 

A különböző projektekben és iparágakban szerzett tapasztalatok gazdagítják a szakemberek készségeit. Ráadásul a különböző profilú cégeknél végzett munka során széles kapcsolati hálót építhetnek ki, ami hosszú távon előnyös lehet új lehetőségek és ajánlások szempontjából. 

Emellett az IT contracting nagyfokú önállóságot biztosít. Lehetőséget ad a szakembereknek arra, hogy kiválasszák, milyen projekteken dolgoznak, és milyen irányba fejlesztik tudásukat. Az állandó tanulás nem csak lehetőség, hanem elvárás is ebben a szakmában. Hiszen a változatos projektek folyamatosan új kihívások elé állítják a szakembereket. Viszont pontosan ez biztosítja a szakmai növekedést és fejlődést számukra.

 

Soft Skillek, amelyekre IT Contractor-ként szükséged lesz

Minden munkakör elengedhetetlen része bizonyos soft skillek megléte, amelyekkel a hatékony munkavégzés biztosított csapaton belül és akár önállóan is. Programozói, fejlesztői munkák során is számos készségre van szükség az eredményes munkához, amelyek az időszakos, contractori munkavégzés során még nagyobb hangsúlyt kaphatnak.

Projektmenedzsment: az IT contracting gyakran projektalapú, így fontos, hogy a szakemberek rendelkezzenek alapvető projektmenedzsment készségekkel. Az Agile és Scrum módszertanok ismerete, valamint a projekttervezés, időgazdálkodás és prioritáskezelés képessége elengedhetetlen.

Kommunikáció: mivel a szerződéses munkavégzés során gyakran több csapattal és ügyféllel kell együttműködni, a jó kommunikációs készségek elengedhetetlenek. A világos és hatékony írásbeli és szóbeli kommunikáció képessége fontos az elvárások és követelmények megértéséhez és teljesítéséhez. 

Prezentációs készségek: a prezentációs készségek különösen fontosak, mivel a szakemberek gyakran találkoznak olyan helyzetekkel, ahol a projekt aktuális státuszát, az elért eredményeiket vagy épp javaslataikat, fejlesztési terveiket kell bemutatniuk ügyfeleiknek és csapattagjaiknak. 

Problémamegoldás: a gyors és hatékony problémamegoldó készség különösen értékes, mivel a szerződéses szakemberek gyakran találkoznak váratlan kihívásokkal, amelyeket gyorsan kell kezelniük.

Önállóság és kezdeményezőkészség: a contractoroknak képesnek kell lenniük önállóan dolgozni és kezdeményezni. Gyakran nincs közvetlen felettes, aki noszogatná a munkavállalót, így fontos, hogy a szakemberek magabiztosan és hatékonyan tudjanak dolgozni önállóan is.